KURSY NAUKI PŁYWANIA

Zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w kursach nauki pływania. Ta niezwykła umiejętność, mogąca w ekstremalnych sytuacjach ratować własne lub cudze życie, może również sprawiać wiele radości podczas pływackiej rekreacji. Dodatkowo pływanie jest jedyną dyscypliną, która ma tak wszechstronny, pozytywny wpływ na organizm ludzki. Trudno wręcz mówić o prawidłowym rozwoju młodego organizmu bez udziału w zajęciach pływania.

Warto zapoznać siez poniższym tekstem aby uzmysłowić sobie jak ważne jest pływanie w życiu człowieka, ponieważ jego pozytywny wpływ na organizm dotyczy osób w każdym wieku i każdym momencie życia.

1.     Pływanie jako umiejętność utylitarna:

·        ochrona własnego życia

·        rekreacja, wypoczynek: pływanie. kąpiele, sporty wodne

2.     Najbardziej rozwijająca forma ruchu o najszerszym, pozytywnym działaniu na organizm człowieka:

·        profilaktyka i korekcja wad aparatu ruchu czyli układu kostno-mięśniowego,

·        uaktywnienie i rozwój układu oddechowego,

·        uaktywnienie i rozwój układu krążenia,

·        uaktywnienie i rozwój mechanizmów termoregulacji (hartowanie, zapobieganie częstym infekcjom górnych dróg oddechowych),

·        uaktywnienie i rozwój mechanizmów przemiany materii (wzrost apetytu),

·        regulacja i usprawnienie układu nerwowego: wpływa na redukcję napięć nerwowych czyli stresu, usprawnia mechanizmy percepcji, a przez to przyspiesza proces                      uczenia się, przyswajania wiedzy, poprawia sprawność ruchową przez efektywne pobudzanie

·        regulacja pracy wszystkich narządów, a w tym gospodarki hormonalnej organizmu.

                                Powyższe reakcje są efektem naturalnej zdolności przystosowania się organizmu do istniejących warunków:

                                 ŚRODOWISKO GAZOWE > ŚRODOWISKO WODNE  >  ŚRODOWISKO GAZOWE

                3.     Kształtowanie zachowań higienicznych

4.     Socjalizacja przez:

  ·        Wprowadzanie dzieci i młodzieży w system regulaminów,

  ·        Uświadamianie współodpowiedzialności za stan obiektu,

   ·        Zachowania i interakcji z innymi użytkownikami

5.     Wzrost poziomu sprawności fizycznej i stanu zdrowia:

NAUKA PŁYWANIA.pdf (pobierz) INSTRUKTORZY NAUKI PŁYWANIA.pdf (pobierz)
Nasi Partnerzy: