Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wersja obowiązująca od dnia 1 lipca 2020 r.

Spis treści:

Jeżeli chcesz przejść do wybranej sekcji, kliknij w link poniżej:

 1. Informacja ogólna
 2. Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?
 3. Dane osobowe – co to znaczy?
 4. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?
 5. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza?
 6. Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?
  • Klient Klubu Fitness (Zdrofit, S4, My Fitness Place, Fabryka Formy, StepOne, Fitness Academy, Wesolandia lub inny nasz Klub)
  • Wszystkie inne osoby, niż klienci Klubów Fitness wskazanych w pkt 6.1.
  • Kontakt z inspektorem ochrony danych
 7. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  • Informacje wspólne dla wszystkich kategorii osób wskazanych w pkt 7.2. – 7.9. poniżej
  • Osoba odwiedzająca nasze serwisy internetowe lub korzystająca z naszych aplikacji mobilnych bez logowania/rejestracji
  • Osoba korzystająca z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych jako zarejestrowany użytkownik
  • Uczestnik naszego konkursu lub loterii
  • Użytkownik Karty MultiSport
  • Klient Klubu Fitness (Zdrofit, S4, My Fitness Place, Fabryka Formy, StepOne, Fitness Academy, Wesolandia lub inny nasz Klub)
  • Strona umowy zawartej z Benefit Systems albo przedstawiciel lub osoba kontaktowa podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, np. przedstawiciel Klienta, Partnera
  • Osoba kontaktującą się z nami poprzez naszą infolinię lub inny dedykowany kanał kontaktu
  • Kandydat do pracy
 8. Marketing
 9. Jakie prawa Ci przysługują?
 10. Zmiany polityki prywatności
 11. FitSport Polska sp. z o.o.

 

 1. Informacja ogólna

Ochrona danych osobowych jest w Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej: „Benefit Systems”, „my”) traktowana bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, jak również podejmowane przez nas działania dotyczące Twoich danych osobowych. Dokument ten ma także na celu poinformować Cię o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

 1. Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?

Benefit Systems poważnie traktuje bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy polityki i procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych, prowadzimy cykliczne szkolenia w zakresie ochrony danych, dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa danych, które przetwarzamy.

 1. Dane osobowe – co to znaczy?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer karty MultiSport, adres IP).

 1. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).

Naszą ideą jest zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla realizacji określonych celów i zwracamy się o ich podanie jedynie wtedy, gdy jest to konieczne.

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Benefit Systems (Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa).

Oznacza to, że Benefit Systems decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli o tym, po co i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

 1. Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?
  • Klient Klubu Fitness (Zdrofit, S4, My Fitness Place, Fabryka Formy, StepOne, Fitness Academy, Wesolandia lub inny nasz Klub)

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: Benefit Systems S.A. Oddział Fitness, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”;
 • przez e-mail: daneosobowe@fitness.benefitsystems.pl.
  • Wszystkie inne osoby niż klienci Klubów Fitness wskazanych w pkt 6.1.

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którego dane można znaleźć pod adresem: www.benefitsystems.pl. Z inspektorem możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw, jakie Ci przysługują zgodnie z RODO. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy na adres e-mail: iod@benefitsystems.pl, jak również listownie na adres: Benefit Systems S.A., Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.

 

 1. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od relacji, jaka łączy Cię z Benefit Systems. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych najczęściej występujących kategorii osób.

Wymienione poniżej kategorie osób nie stanowią wszystkich kategorii osób, których dane przetwarzamy. Jeżeli nie należysz do żadnej z wymienionych kategorii, a chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w pkt 6 powyżej.

Jeżeli należysz do którejś z wymienionych poniżej kategorii osób, może się zdarzyć, biorąc pod uwagę specyfikę korzystania przez Ciebie z naszych usług, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w inny sposób niż wskazany w pkt 7.2.-7.9. poniżej. W każdym takim przypadku powiadomimy Cię o tym przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

 • Informacje wspólne dla wszystkich kategorii osób wskazanych w pkt 7.2. – 7.9. poniżej

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Co do zasady podanie danych osobowych nie jest Twoim obowiązkiem, ale może być niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Benefit Systems np. do zawarcia z nami umowy, wzięcia udziału w naszym konkursie lub rozpatrzenia Twojej sprawy. Niepodanie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia przez nas usług. Nasze formularze, przy pomocy których gromadzimy dane, jednoznacznie wskazują na dane, których podanie jest niezbędne.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit Systems, podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom) oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty.

Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii osób wskazanych w pkt 7.2. – 7.9. poniżej, powyższa lista podmiotów, którym przekazujemy Twoje dane, została przez nas uzupełniona w niezbędnym zakresie.

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz w pkt 6 powyżej.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przysługujące Ci prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 9 poniżej („Jakie prawa Ci przysługują?”) [link].

 • Osoba odwiedzająca nasze serwisy internetowe lub korzystająca z naszych aplikacji mobilnych bez logowania/rejestracji

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy dane dotyczące Twojego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszego serwisu internetowego lub aplikacji: adres IP, dane zapisane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach (zobacz: „Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii). Przetwarzamy również dane dotyczące Twojej aktywności na stronach naszego serwisu internetowego lub w aplikacji, jak na przykład informacje o preferowanych przez Ciebie aktywnościach lub miejscach podejmowania aktywności. Przetwarzamy także dane obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, dane dotyczące przeglądarki, data i godzina żądania, kod odpowiedzi HTTP, informacje o błędach, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Dane zbierane w ten sposób zapisywane są w logach serwera.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy również dane dotyczące Twojej lokalizacji.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu świadczenia dla Ciebie usługi dostępu do naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie z Benefit Systems, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem danego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych serwisów oraz prowadzeniu statystyki najczęściej przeglądanych zasobów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w zakresie danych o lokalizacji przetwarzamy Twoje dane w celu zaprezentowania Ci w wyszukiwarce obiektów dostępnych w Programie MultiSport, które znajdują się najbliżej Twojej lokalizacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane przez okres korzystania przez Ciebie z naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej, a po zakończeniu korzystania przez okres, przez który dane te są zapisane w logach serwera.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

W związku z korzystaniem z naszych serwisów lub aplikacji mobilnych, Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”) [link].

 • Osoba korzystająca z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych jako zarejestrowany użytkownik

Jeżeli korzystasz z naszych serwisów lub aplikacji mobilnych jako zarejestrowany użytkownik, zastosowanie do Ciebie znajdują odpowiednio także informacje przedstawione w pkt 7.2. powyżej.

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Jeżeli zakładasz konto w jednym z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych, przetwarzamy Twoje dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Przetwarzamy również dane podane przez Ciebie w czasie korzystania z konta w serwisie lub aplikacji oraz dotyczące Twojej aktywności (np. dane dotyczące odwiedzanych stron i podstron naszych serwisów internetowych, ilość spędzanego na nich czasu itp.) na stronach naszego serwisu lub w aplikacji. Może się zdarzyć, że żeby skorzystać z pewnych funkcjonalności w serwisie lub aplikacji, będziemy Cię prosili o podanie szczególnych kategorii danych np. danych o stanie zdrowia (np. w przypadku usług dietetycznych lub prozdrowotnych).

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu świadczenia dla Ciebie usługi prowadzenia konta w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie z Benefit Systems, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem danego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawieniu funkcjonalności usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w przypadku, gdy w celu świadczenia dla Ciebie usługi zbieramy szczególne kategorie danych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej wyraźnej zgody (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne w celu skorzystania z danej usługi;
 • w celach podatkowych i rachunkowych – w przypadku, jeżeli korzystanie z naszego serwisu lub aplikacji mobilnej jest odpłatne. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

 • w celu świadczenia usługi prowadzenia konta w naszym serwisie lub aplikacji mobilnej – do czasu usunięcia przez Ciebie konta;
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Oprócz podmiotów wymienionych w pkt 7.1. powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom z nami współpracującym, które oferują Tobie dodatkowe usługi w związku z posiadaniem przez Ciebie konta w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej, operatorom portali społecznościowych, a w przypadku, jeżeli korzystasz z naszych odpłatnych usług, również operatorom płatności i podmiotom wspierającym nas w windykacji należności.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

W związku z korzystaniem z naszego serwisu lub aplikacji jako zarejestrowany użytkownik, Twoje dane przetwarzamy również w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”) [link].

 • Uczestnik naszego konkursu lub loterii

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Zakres danych osobowych, które od Ciebie zbieramy na potrzeby przeprowadzania konkursu lub loterii zależy od charakteru i zasad danego konkursu lub loterii. Informacje na ten temat zostaną Ci udzielone, gdy będziesz przystępować do danego konkursu lub loterii.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu przeprowadzenia konkursu lub loterii, w tym wyłonienia zwycięzcy, przekazania nagród, publikacji danych osobowych zwycięzcy oraz rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń dotyczących Twojego udziału w danym konkursie lub loterii na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach podatkowych i rachunkowych – w przypadku wygrania nagrody. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas trwania konkursu lub loterii, w której bierzesz udział. W niektórych przypadkach możemy jednak przechowywać te dane dłużej:

 • w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji lub roszczenia dotyczącego Twojego udziału w konkursie lub loterii – do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i obronie przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Jeżeli wyraziłeś/-aś chęć otrzymywania od nas komunikacji marketingowej na wybrany kanał komunikacji, Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”) [link].

 • Użytkownik Karty MultiSport

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

W związku z przystąpieniem do Programu MultiSport przetwarzamy Twoje dane, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług (w tym z usług naszych Partnerów oraz dostawców dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport). Dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie np. poprzez formularz rejestracyjny, od naszego Klienta, czyli podmiotu, który umożliwił Ci korzystanie z Programu MultiSport, lub od osoby, która zamówiła dla Ciebie kartę u Klienta (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe) oraz od dostawców dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Programu MultiSport, ponieważ wyraziłeś/-aś nam na to zgodę (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celach podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

 • w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Programu MultiSport – do momentu rezygnacji z udziału w Programie MultiSport lub do wycofania zgody, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze;
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Oprócz podmiotów wymienionych w pkt 7.1. powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane również Partnerom (obiekty sportowo-rekreacyjne), dostawcom dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport, Klientowi (podmiotowi, który umożliwił Ci korzystanie z Programu MultiSport), operatorom płatności oraz podmiotom drukującym kartę MultiSport.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane przetwarzamy w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”) [link].

 • Klient Klubu Fitness (Zdrofit, S4, My Fitness Place, Fabryka Formy, StepOne, Fitness Academy, Wesolandia lub innego naszego Klubu)

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług (w tym z usług podmiotów z nami współpracujących, które oferują Tobie dodatkowe usługi w związku z posiadaniem przez Ciebie karty członkowskiej naszego Klubu). Dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie np. podczas podpisywania umowy o karnet klubowy w wybranym przez Ciebie Klubie Fitness lub za pośrednictwem formularza internetowego umożliwiającego kupienie karnetu online oraz od podmiotów z nami współpracujących, które oferują Tobie dodatkowe usługi w związku z posiadaniem przez Ciebie karty członkowskiej naszego Klubu.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszego Klubu Fitness. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie z Benefit Systems, tj. umowy o świadczenie usług przez nasz Klub (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zidentyfikowania Ciebie w czasie wejścia na teren naszego Klubu na podstawie Twojego wizerunku lub w celu rozpowszechniania go w materiałach promocyjno-reklamowych naszego Klubu, ponieważ wyraziłeś/-aś nam zgodę na jego wykorzystanie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

 • w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszego Klubu Fitness – do momentu zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług przez nasz Klub;
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 • w celu wykorzystania Twojego wizerunku na potrzeby zidentyfikowania Ciebie w czasie wejścia na teren naszego Klubu lub rozpowszechniania go w materiałach promocyjno-reklamowych naszego Klubu – do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Oprócz podmiotów wymienionych w pkt 7.1. powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom z nami współpracującym, które oferują Tobie dodatkowe usługi w związku z posiadaniem przez Ciebie karty członkowskiej naszego Klubu, operatorom portali społecznościowych, podmiotom drukującym kartę klubową, a w przypadku, jeżeli korzystasz z naszych odpłatnych usług, również operatorom płatności i podmiotom wspierającym nas w windykacji należności.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane przetwarzamy w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”) [link].

 • Strona umowy zawartej z Benefit Systems albo przedstawiciel lub osoba kontaktowa podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, np. przedstawiciel Klienta, Partnera

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

W przypadku, jeżeli jesteś stroną umowy zawartej z Benefit Systems, dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. W przypadku, jeżeli jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, dane otrzymaliśmy od podmiotu będącego stroną umowy. Przetwarzamy Twoje dane, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące pełnionej przez Ciebie funkcji.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w przypadku, jeżeli jesteś stroną umowy zawartej z Benefit Systems – w celu realizacji umowy, której jesteś Stroną. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do jej realizacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w przypadku, jeżeli jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems – w celu zawarcia umowy z podmiotem, który reprezentujesz oraz w celu jej realizacji. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prawidłowego zawarcia i wykonania umowy z podmiotem z nami współpracującym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

 • w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;
 • w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Oprócz podmiotów wymienionych w pkt 7.1. powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane również dostawcom dodatkowych usług dostępnych w związku ze współpracą z nami (np. usługi szkoleniowe).

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Jeżeli wyraziłeś/-aś na to zgodę, Twoje dane przetwarzamy w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”) [link].

 • Osoba kontaktująca się z nami poprzez naszą infolinię lub inny dedykowany kanał kontaktu

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, np. poprzez: formularze kontaktowe dostępne w naszych serwisach internetowych lub aplikacjach mobilnych, kontakt telefoniczny z naszą Infolinią, kontakt e-mailowy na wszelkie upublicznione przez nas adresy poczty elektronicznej, chatbota, lifechat.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu obsługi zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie lub rozpatrzenia zgłoszonej przez Ciebie skargi. Przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie i na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obsłudze kierowanych do nas zapytań lub skarg, ewentualnie w związku z realizacją obowiązku prawnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożonego na nas przez przepis prawa (np. w sytuacji, gdy sprawa, o której mowa powyżej, stanowi żądanie realizacji praw przysługujących Ci na gruncie RODO);
 • w celu dokonania analiz zgłoszonych spraw i poprawy jakości świadczonej przez nas obsługi osób kontaktujących się z nami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zapewniania jak najwyższej jakości obsługi osób kontaktujących się z nami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

 • w celach związanych z obsługą zgłoszonej przez Ciebie sprawy oraz dochodzeniem, ustaleniem i obroną przed roszczeniami – przez okres obsługi zgłoszonej sprawy, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń ;
 • w celu dokonania analiz i poprawy jakości obsługi osób kontaktujących się z nami – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Oprócz podmiotów wymienionych w pkt 7.1. powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane również podmiotom zarządzającym aplikacjami zewnętrznymi służącymi do obsługi osób kontaktujących się z nami np. chatbot, livechat i operatorom portali społecznościowych.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Jeżeli wyraziłeś/-aś chęć otrzymywana od nas komunikacji marketingowej na wybrany kanał komunikacji, Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 Polityki („Marketing”) [link].

 • Kandydat do pracy:

Informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych kandydatów do pracy dostępne są pod następującym linkiem:

https://www.benefitsystems.pl/o-nas/kariera/obowiazek-informacyjny-dla-kandydata/

 

 1. Marketing
  • Ogólne informacje

Sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych, zależy od okoliczności, takich jak rodzaj naszej relacji z Tobą (np. czy zarejestrowałeś się w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej, lub czy tylko przeglądasz naszą stronę internetową) oraz od zgód, które ewentualnie nam udzielisz.

Nasze działania marketingowe mogą obejmować marketing bezpośredni (polegający na przedstawieniu Ci oferty lub reklamy za pomocą kanału komunikacji takiego jak np. e-mail czy telefon), prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby marketingowe oraz badania zadowolenia z usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dla potrzeb marketingu bezpośredniego dokonujemy również profilowania.

 • Marketing online

Jeśli odwiedzasz nasze serwisy internetowe lub korzystasz z naszych aplikacji mobilnych, przetwarzamy Twoje dane osobowe (przede wszystkim adres IP, identyfikatory plików cookies, informacje o lokalizacji) w celach marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, obejmujących profilowanie, w następujących przypadkach:

 • jeśli zgodzisz się na zapisanie na Twoim urządzeniu plików cookies lub podobnych technologii służących nam do celów marketingowych. Wówczas będziemy rejestrować, z jakimi treściami zapoznałeś/-aś się na naszych stronach lub w naszych aplikacjach mobilnychWykorzystamy te informacje do wyświetlania Ci reklam lub ofert dopasowanych do Twoich potencjalnych zainteresowań zidentyfikowanych na podstawie treści, które przeglądałeś/-aś. Przykładowo, jeśli przeglądasz strony dotyczące pakietów MultiSport na basen, będziemy chcieli wyświetlić Ci reklamę pływalni.

Ponadto, gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu internetowego lub aplikacji i zalogujesz się na swoje konto, zebrane informacje o przeglądanych przez Ciebie treściach będziemy mogli powiązać z Tobą i wykorzystać dla celów profilowania, aby lepiej dopasować do Ciebie naszą komunikację marketingową i ofertę.

 • jeśli zgodzisz się na użycie przez nas informacji o lokalizacji Twojego urządzenia (np. smartfona) dla celów marketingowych. Wówczas będziemy mogli wyświetlić Ci reklamę lub ofertę dopasowaną do Twojej lokalizacji. Przykładowo, będziemy mogli wyświetlić Ci zaproszenie na event z okazji otwarcia w pobliżu naszego nowego klubu fitness.

Ponadto, gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu internetowego lub aplikacji i zalogujesz się na swoje konto, informacje o lokalizacji będziemy mogli powiązać z Tobą i wykorzystać dla celów profilowania, aby lepiej dopasować do Ciebie naszą komunikację marketingową i ofertę.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przedstawianiu Ci dopasowanych reklam i ofert, w związku z Twoją zgodą na użycie plików cookies lub podobnych technologii lub – w danym wypadku – w związku z Twoją zgodą na użycie przez nas informacji o Twojej lokalizacji dla celów marketingowych.

 • w celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

Więcej na temat plików cookies przeczytasz w „Polityce w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii” [aktywny link].

 • Komunikacja marketingowa za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon, chatbot)
  • Użytkownik karty MultiSport, klient Klubu Fitness lub użytkownik zarejestrowany w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej

Jeśli jesteś użytkownikiem karty MultiSport, klientem Klubu Fitness lub użytkownikiem zarejestrowanym w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej, Twoje dane osobowe, które nam podajesz (np. w formularzu rejestracyjnym, w umowie) lub które zbierzemy w toku Twojej aktywności w programie MultiSport, w ramach korzystania z karnetu Klubu Fitness, w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej przetwarzamy w celach marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, obejmujących profilowanie, w następujących przypadkach:

 • Jeśli udzielisz nam dobrowolnej zgody na użycie określonego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon) w celu dostarczania Ci treści marketingowych. Prowadzone przez nas działania marketingowe będą obejmowały dostarczanie Ci informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych treści marketingowych, jak również kierowanie do Ciebie zapytań i ankiet dotyczących zadowolenia z usług na wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dostarczane treści mogą być dopasowane do Twoich potencjalnych zainteresowań i preferencji na podstawie profilowania.

Twoja zgoda na komunikację marketingową może dotyczyć (według Twojego wyboru):

 • naszych własnych produktów i usług oraz produktów i usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami Benefit Systems, które są oferowane naszym użytkownikom i klientom jako dodatkowe benefity (np. usługi dietetyczne, trenerskie, edukacyjno-rozwojowe).
 • produktów lub usług podmiotów trzecich, w tym spółek z Grupy Benefit Systems. Listę podmiotów trzecich znajdziesz tutaj [link].

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Możesz w każdym czasie cofnąć zgodę na komunikację marketingową. W tym celu możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność naszych  działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • W celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

 • Osoba nie będąca naszym użytkownikiem lub klientem

Jeśli nie będąc naszym użytkownikiem lub klientem udzielisz nam dobrowolnej zgody na użycie określonego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon) w celu dostarczania Ci treści marketingowych np. jeżeli kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy i zaznaczysz zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej na swój e-mail, prowadzone przez nas działania marketingowe, w tym marketing bezpośredni, będą obejmowały dostarczanie Ci informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych treści marketingowych, jak również kierowanie do Ciebie zapytań i ankiet dotyczących zadowolenia z usług na wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dostarczane treści mogą być dopasowane do Twoich potencjalnych zainteresowań i preferencji na podstawie profilowania.

Twoja zgoda na komunikację marketingową może dotyczyć (według Twojego wyboru):

 • naszych własnych produktów i usług oraz produktów i usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami Benefit Systems, które są oferowane Tobie jako dodatkowe benefity (np. usługi dietetyczne, trenerskie, edukacyjno-rozwojowe).
 • produktów lub usług podmiotów trzecich, w tym spółek z Grupy Benefit Systems. Listę podmiotów trzecich znajdziesz tutaj [link].

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Możesz w każdym czasie cofnąć zgodę na komunikację marketingową. W tym celu możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność naszych działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Będziemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

 • Strona umowy zawartej z Benefit Systems albo przedstawiciel lub osoba kontaktowa podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, np. przedstawiciel Klienta, Partnera

Jeśli jesteś stroną umowy zawartej z Benefit Systems albo przedstawicielem lub osobą kontaktową podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, np. przedstawicielem Klienta, Partnera, to możesz udzielić nam dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, oraz na użycie określonego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon) w celu dostarczania Ci treści marketingowych. W takim przypadku Twoje dane osobowe, które podasz nam (np. w formularzu zapytania lub w umowie), przetwarzamy w następujących celach marketingowych:

 • dostarczanie Ci treści marketingowych dotyczących własnych produktów i usług Benefit Systems oraz produktów i usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami Benefit Systems, które są Tobie oferowane jako dodatkowe benefity (np. usługi dietetyczne, trenerskie, edukacyjno-rozwojowe) oraz analityka i statystyka marketingowa i badanie zadowolenia z usług oraz profilowanie, czyli wykorzystywanie danych dotyczących Twoich zainteresowań w celu dostarczania Ci dopasowanych ofert i treści.
 • dostarczanie Ci treści marketingowych dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich, w tym spółek z Grupy Benefit Systems oraz analityka i statystyka marketingowa i badanie zadowolenia z usług oraz profilowanie, czyli wykorzystywanie danych dotyczących Twoich zainteresowań w celu dostarczania Ci dopasowanych ofert i treści. Listę podmiotów trzecich znajdziesz tutaj [link].

Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Czym jest profilowanie dla potrzeb marketingowych?

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego wiąże się z profilowaniem.

Profilowanie polega na tym, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Twoich danych wyciągamy wnioski na temat Twoich potencjalnych oczekiwań, zainteresowań i preferencji. Dzięki temu możemy jak najlepiej dopasować do Ciebie produkty, oferty i reklamy. W ramach profilowania możemy też łączyć ze sobą informacje, które zostawiasz nam podczas korzystania z naszych różnych produktów i usług, np. informacje które zostawisz odwiedzając nasza stronę internetową jako zarejestrowany użytkownik, korzystając z usług naszego Klubu Fitness jako użytkownik karnetu klubowego lub kontaktując się z nami za pośrednictwem chatbota.

Do profilowania wykorzystujemy różne dane na Twój temat:

 • dane związane z korzystaniem przez Ciebie z karty MultiSport, karnetu Klubu Fitness (np. o wielkości podmiotu, który umożliwił Ci korzystanie z karty MultiSport; o wielkości miasta, w którym korzystasz z karty/karnetu; korzystaniu z obiektów sportowych; rodzaju zajęć które wybierasz; pakiecie, z którego korzystasz). Przy profilowaniu bierzemy też pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.
 • dane podane przez Ciebie w związku z przystąpieniem do Programu MultiSport lub zakupem karnetu Klubu Fitness (np. o Twojej płci, wieku i miejscowości, w której mieszkasz) lub w związku z rejestracją w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej.
 • informacje zebrane za pomocą marketingowych plików cookies lub podobnych technologii, pozwalające dowiedzieć się nam, z jakimi treściami zapoznajesz się na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach (jeśli zgodzisz się na zapisanie takich plików na Twoim urządzeniu).
 • informację o lokalizacji Twojego urządzenia (np. smartfona), jeśli zgodzisz się na użycie przez nas tej informacji dla potrzeb marketingowych.

Do profilowania używamy narzędzi dostarczanych przez wyspecjalizowane podmioty trzecie. Dążymy do tego, żeby profilowanie wiązało się dla Ciebie z odczuwalną korzyścią, jaką jest przedstawianie Ci ofert, promocji i reklam, które możesz uznać za interesujące. Chcemy w ten sposób uniknąć przedstawiania Ci treści, które będą dla Ciebie nieadekwatne lub które mógłbyś/mogłabyś uznać za nieatrakcyjne. Przykładowo, jeśli ustalimy, że jesteś kobietą zamieszkałą w średniej wielkości mieście i w ramach Programu MultiSport regularnie korzystasz z zajęć tanecznych, będzie to dla nas sygnał, że prawdopodobnie nie interesują Cię oferty dotyczące sportów walki w innym, odległym mieście.

W związku z profilowaniem nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Tobie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

 • Nasz prawnie uzasadniony interes a Twoje interesy, prawa i wolności

W związku z tym, że przetwarzanie przez nas danych osobowych dla celów marketingowych, w tym profilowanie, odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dokonaliśmy oceny, czy Twoje interesy, prawa i wolności (np. prawo do prywatności) nie przeważają nad naszym interesem. Doszliśmy do wniosku, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych na podstawie prawnie naszego uzasadnionego interesu, gdyż:

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych tylko wtedy, gdy stwierdzamy, że możesz rozsądnie się tego spodziewać (np. jesteś użytkownikiem Karty MultiSport lub karnetu Klubu Fitness, jesteś zarejestrowany/-a w naszym serwisie lub aplikacji, zgodziłeś/-aś się na otrzymywanie od nas e-maili marketingowych).
 • indywidualne komunikaty marketingowe (np. e-maile, SMS/MMS, telefon) kierujemy do Ciebie tylko za Twoją zgodą.
 • umożliwiamy Ci łatwe zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego i informujemy Cię o tym prawie.
 • komunikację marketingową dotyczącą produktów lub usług podmiotów trzecich niezwiązanych z Benefit Systems kierujemy do Ciebie tylko, gdy udzielisz na to odrębnej zgody.
 • uważamy, że profilowanie na potrzeby marketingowe nie wkracza w sposób nadmierny w Twoją prywatność. Skupiamy się na tym, jakie produkty lub usługi dostępne w naszej ofercie mogą być dla Ciebie interesujące. Nie śledzimy Twoich działań na obcych stronach internetowych. Nie podejmujemy wobec Ciebie na podstawie profilowania decyzji, które wywołują skutki prawne (np. odmowa zawarcia umowy) lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.
 • uważamy, że oferty i reklamy dostarczane Ci na podstawie profilowania możesz uznać za interesujące. Nie chcemy dostarczać Ci treści, które mógłbyś/mogłabyś uznać za nieatrakcyjne.
 • dla celów marketingowych, w tym profilowania, nie wykorzystujemy danych szczególnie chronionych, takich jak np. dane o stanie zdrowia.
 • nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci dla celów marketingowych.
 • stosujemy środki techniczne i organizacyjne, które w odpowiednim stopniu zabezpieczają Twoje dane osobowe.
  • Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych dla celów marketingowych zależy od sytuacji.

 • W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
 • W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych w oparciu o Twoją zgodę – do momentu wycofania zgody.
  • Sprzeciw dotyczący marketingu bezpośredniego

Jeśli nie życzysz sobie, żeby Twoje dane osobowe były przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla celu takiego marketingu, możesz zgłosić sprzeciw. Sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie i nie wymaga on żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Aby wnieść sprzeciw, możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych – masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy i uzyskania od nas informacji w tym zakresie; masz też prawo otrzymania od nas kopii dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe lub żądać ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe. W zależności od celu przetwarzania, zmian można dokonać zgodnie z regulaminem usługi, z której korzystasz lub poprzez kontakt z nami zgodnie z pkt 6 niniejszej Polityki;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody zanim ją wycofałeś/-aś. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać np. kontaktując się z nami w sposób określony w pkt 6 Polityki.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/-aś.

W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla tego celu, sprzeciw wobec takiego przetwarzania może zostać przez Ciebie wniesiony w dowolnym momencie i nie wymaga żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Aby wnieść sprzeciw, możesz kontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 Polityki.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jeśli: (1) kwestionujesz prawidłowość Twoich danych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do naszych celów, ale dane te są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami albo (4) wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony cudzych praw lub gdy nastąpi za Twoją zgodą.
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (np. komputerowy/w systemach IT), przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś/-aś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach: (1) jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane; (2) cofnąłeś/cofnęłaś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania; (3) wniosłeś/-aś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; (4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (5) Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje nam to prawo. W powyższych przypadkach Twoje dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej sytuacji powołamy się na jeden z wyjątków przewidzianych w RODO (np. dalsze przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych w jeden ze sposobów podanych w pkt 6 Polityki. Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin ten miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o tym wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa (RODO) możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w szczególności w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Zmiany Polityki Prywatności

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Polityki w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych.

 1. FitSport Polska sp. z o.o.

Zasady zawarte w niniejszej Polityce stosowane są również odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez FitSport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000422757, NIP: 5252532584, REGON: 146231491, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł, w zakresie w jakim działa w charakterze administratora tych danych.

Wesolandia
© 2024, Centrum sportowe Wesolandia.
Benefit Systems S.A. Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa
KRS 0000370919, NIP 8361676510, REGON 750721670
Benefit Systems S.A. Oddział Fitness w Warszawie
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Paulina Bełzak
iod@benefitsystems.pl

©  www.wesolandia.pl
Wykonanie MCS Group